Chuỗi cà phê nào đang thu nhiều tiền nhất?

Bên trong một cửa hàng cà phê tại Sài Gòn. Ảnh: Phương Đông
Bên trong một cửa hàng cà phê tại Sài Gòn. Ảnh: Phương Đông
Bên trong một cửa hàng cà phê tại Sài Gòn. Ảnh: Phương Đông
Lên top