Chubb Life Việt Nam tổ chức chương trình khuyến mãi “Nâng tầm cuộc sống... Vững chắc tương lai”