Chuẩn bị khai hội “Trái cây có múi tỉnh Hòa Bình” 2019

Cây ăn quả có múi đang là đặc sản thế mạnh của ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Theo Hoàng Huy
Cây ăn quả có múi đang là đặc sản thế mạnh của ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Theo Hoàng Huy
Cây ăn quả có múi đang là đặc sản thế mạnh của ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Theo Hoàng Huy
Lên top