Chưa vào vụ tôm, giá các dịch vụ đầu vào đã tăng vùn vụt

Cải tạo ao, đầm chuẩn bị vụ tôm mới tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Cải tạo ao, đầm chuẩn bị vụ tôm mới tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Cải tạo ao, đầm chuẩn bị vụ tôm mới tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top