Chưa dự trữ đủ 60 triệu chiếc, khẩu trang y tế hẹp đường "xuất ngoại"

Lên top