Chủ vườn táo Bàng La tiết lộ bí quyết kiếm cả trăm triệu đồng mỗi vụ

Táo Bàng La - giống táo muối đặc sản của người dân miền biển Hải Phòng được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN cấp chứng nhận bảo vệ nhãn hiệu từ năm 2015. Ảnh MD
Táo Bàng La - giống táo muối đặc sản của người dân miền biển Hải Phòng được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN cấp chứng nhận bảo vệ nhãn hiệu từ năm 2015. Ảnh MD
Táo Bàng La - giống táo muối đặc sản của người dân miền biển Hải Phòng được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN cấp chứng nhận bảo vệ nhãn hiệu từ năm 2015. Ảnh MD
Lên top