Chợ đầu mối Hóc Môn TPHCM phong tỏa nhiều sạp, lượng hàng vẫn đủ cung cấp

Chợ đầu mối Hóc Môn đang giảm lượng người vào chợ trên 60%. Ảnh: Huân Cao
Chợ đầu mối Hóc Môn đang giảm lượng người vào chợ trên 60%. Ảnh: Huân Cao
Chợ đầu mối Hóc Môn đang giảm lượng người vào chợ trên 60%. Ảnh: Huân Cao
Lên top