Chính thức thoái vốn Nhà nước tại Sabeco

Bộ Công Thương thông tin chính thức việc thoái vốn tại Sabeco. Ảnh CFF
Bộ Công Thương thông tin chính thức việc thoái vốn tại Sabeco. Ảnh CFF
Bộ Công Thương thông tin chính thức việc thoái vốn tại Sabeco. Ảnh CFF