Chính phủ xuất cấp 1.057 tấn hạt giống cây trồng cho 4 tỉnh

Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 133 tấn hạt giống ngô cho 4 trinh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa gieo trồng vụ Đông 2019 và vụ Đông Xuân 2019-2020 (Ảnh minh họa)
Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 133 tấn hạt giống ngô cho 4 trinh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa gieo trồng vụ Đông 2019 và vụ Đông Xuân 2019-2020 (Ảnh minh họa)
Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 133 tấn hạt giống ngô cho 4 trinh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa gieo trồng vụ Đông 2019 và vụ Đông Xuân 2019-2020 (Ảnh minh họa)
Lên top