Chiều 30 Tết, hoa hạ giá 40.000 nghìn/chậu vẫn vắng khách mua

Nhiều sạp hoa giảm giá tới 50% nhưng vẫn vắng khách mua. Ảnh: HN
Nhiều sạp hoa giảm giá tới 50% nhưng vẫn vắng khách mua. Ảnh: HN
Nhiều sạp hoa giảm giá tới 50% nhưng vẫn vắng khách mua. Ảnh: HN
Lên top