Chevron Việt Nam ra mắt sản phẩm dầu nhờn cho xe trọng tải nặng