Central Group tiên phong hỗ trợ hàng Việt thâm nhập thị trường Thái Lan