Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cập nhật phần mềm trên Galaxy Note7 và hướng dẫn nhận diện