Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cạnh tranh 4G bước vào giai đoạn khốc liệt

Hiện tại đã có 3 nhà mạng tham gia cuộc đua 4G.  Ảnh: PV
Hiện tại đã có 3 nhà mạng tham gia cuộc đua 4G. Ảnh: PV