Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh báo “ma trận” sâm Ngọc Linh giả

Để xử lý sản phẩm sâm Ngọc Linh giả cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng.Ảnh: MOST
Để xử lý sản phẩm sâm Ngọc Linh giả cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng.Ảnh: MOST