Cảnh báo “ma trận” sâm Ngọc Linh giả

Để xử lý sản phẩm sâm Ngọc Linh giả cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng.Ảnh: MOST
Để xử lý sản phẩm sâm Ngọc Linh giả cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng.Ảnh: MOST
Để xử lý sản phẩm sâm Ngọc Linh giả cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng.Ảnh: MOST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top