Cần rà soát và “làm mới” hệ thống thuốc bảo vệ thực vật

Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật diễn ra ở nhiều nơi - Ảnh: PV
Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật diễn ra ở nhiều nơi - Ảnh: PV
Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật diễn ra ở nhiều nơi - Ảnh: PV
Lên top