Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cần rà soát và “làm mới” hệ thống thuốc bảo vệ thực vật

Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật diễn ra ở nhiều nơi - Ảnh: PV
Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật diễn ra ở nhiều nơi - Ảnh: PV