Caltex Havonline giới thiệu dầu nhờn cải tiến dành cho xe máy

Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên trên thế giới ra mắt thế hệ sản phẩm Caltex Havoline - Ảnh : Ngọc Tiến
Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên trên thế giới ra mắt thế hệ sản phẩm Caltex Havoline - Ảnh : Ngọc Tiến
Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên trên thế giới ra mắt thế hệ sản phẩm Caltex Havoline - Ảnh : Ngọc Tiến
Lên top