Cách ly xã hội: Bộ Công Thương nói sẽ không để thiếu 13 mặt hàng thiết yếu

Hàng hóa thiết yếu tại các siêu thị được bổ sung gấp 3-5 lần để phục vụ người dân cách ly, phòng chống COVID-19. Ảnh: Kh.V
Hàng hóa thiết yếu tại các siêu thị được bổ sung gấp 3-5 lần để phục vụ người dân cách ly, phòng chống COVID-19. Ảnh: Kh.V
Hàng hóa thiết yếu tại các siêu thị được bổ sung gấp 3-5 lần để phục vụ người dân cách ly, phòng chống COVID-19. Ảnh: Kh.V
Lên top