Các siêu thị đồng hành giải cứu củ cải, su hào với số lượng lớn

Các loại nông sản thuộc chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ đã được bày bán tại các Coopmart ở Hà Nội chiều 21.3
Các loại nông sản thuộc chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ đã được bày bán tại các Coopmart ở Hà Nội chiều 21.3
Các loại nông sản thuộc chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ đã được bày bán tại các Coopmart ở Hà Nội chiều 21.3
Lên top