Các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục đầu tư 100 triệu USD vào SonKim Land