Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các Co.opmart Miền Trung đẩy mạnh hỗ trợ bà con vùng lũ