Cá trê “thủy quái” trên 10kg/con - “nhìn đã thấy sợ, nói chi ăn”

Hình ảnh một con cá trê khủng được một ngư dân bắt được tại sông Bằng Giang (Cao Bằng). Ảnh:  giaoduc.net
Hình ảnh một con cá trê khủng được một ngư dân bắt được tại sông Bằng Giang (Cao Bằng). Ảnh: giaoduc.net