Cà phê Ông Bầu khai trương quán đầu tiên tại Hải Dương

Khách hàng tại Hải Dương đến thưởng thức cà phê Ông Bầu trong ngày đầu khai trương quán
Khách hàng tại Hải Dương đến thưởng thức cà phê Ông Bầu trong ngày đầu khai trương quán
Khách hàng tại Hải Dương đến thưởng thức cà phê Ông Bầu trong ngày đầu khai trương quán
Lên top