Cả nước có 3.542 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có đổi thay rõ nét, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Mai Hiên
Thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có đổi thay rõ nét, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Mai Hiên
Thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có đổi thay rõ nét, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Mai Hiên
Lên top