Bùng nổ trải nghiệm “chạm vào tương lai” cùng đại tiệc Heineken Countdown