Bühler khánh thành nhà máy sản xuất máy móc, thiết bị chế biến gạo