Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Y tế Việt Nam và Abbott ký kết hợp tác triển khai 2 dự án