Bộ Công Thương: Thịt lợn nhập khẩu thêm vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu tết

Giá lợn tăng cao kỷ lục trong 10 năm qua. Ảnh: KhV
Giá lợn tăng cao kỷ lục trong 10 năm qua. Ảnh: KhV
Giá lợn tăng cao kỷ lục trong 10 năm qua. Ảnh: KhV
Lên top