Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra các dự án nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường