Bộ Công Thương lại đề xuất Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại

Năng lực sản xuất lúa năm 2020 của Việt  Nam khoảng 43,5 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và đủ năng lực xuất khẩu khoảng 6,7 triệu tấn gạo. Ảnh: TTXVN
Năng lực sản xuất lúa năm 2020 của Việt Nam khoảng 43,5 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và đủ năng lực xuất khẩu khoảng 6,7 triệu tấn gạo. Ảnh: TTXVN
Năng lực sản xuất lúa năm 2020 của Việt Nam khoảng 43,5 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và đủ năng lực xuất khẩu khoảng 6,7 triệu tấn gạo. Ảnh: TTXVN
Lên top