Bộ Công Thương: "Không có tình trạng xuất lậu lợn sang Trung Quốc"

Nhiều người cho rằng có tình trạng xuất lậu lợn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Ảnh: Ngô Cường
Nhiều người cho rằng có tình trạng xuất lậu lợn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Ảnh: Ngô Cường
Nhiều người cho rằng có tình trạng xuất lậu lợn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Ảnh: Ngô Cường
Lên top