Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Công Thương đề nghị Úc bãi bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín