Bộ Công Thương: 400.000 tấn gạo được phép "xuất ngoại" trong tháng 4

400.000 tấn gạo sẽ được xuất trong tháng 4. Ảnh: C.T
400.000 tấn gạo sẽ được xuất trong tháng 4. Ảnh: C.T
400.000 tấn gạo sẽ được xuất trong tháng 4. Ảnh: C.T
Lên top