Bình Phước gỡ khó khăn, tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch COVID-19

Bình Phước gỡ khó khăn, tiêu thụ nông sản cho người dân trong dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước gỡ khó khăn, tiêu thụ nông sản cho người dân trong dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước gỡ khó khăn, tiêu thụ nông sản cho người dân trong dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top