Big C Việt Nam lần đầu tiên ký hợp tác cung ứng hàng hóa với doanh nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung

Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch điều hành cấp cao Central Group Việt Nam (áo vest mào đen) ký MOU với các nhà cung cấp địa phương
Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch điều hành cấp cao Central Group Việt Nam (áo vest mào đen) ký MOU với các nhà cung cấp địa phương