Big C triển khai chương trình Tự hào sản phẩm Việt

Người tiêu dùng tranh thủ mua sắm hàng hóa tai Big C chuẩn bị cho kỳ nghỉ Lễ dịp Quốc khánh 2-9
Người tiêu dùng tranh thủ mua sắm hàng hóa tai Big C chuẩn bị cho kỳ nghỉ Lễ dịp Quốc khánh 2-9