Bia Hà Nội trao thưởng chương trình khuyến mại trị giá 22,9 tỉ đồng