Belluni khai trương cửa hàng thứ 73 tại Vincom Tuy Hòa, Phú Yên