Bất chấp giá tôm và cá tra thấp, thủy sản hướng đến mục tiêu 9 tỉ USD

Dự báo giá cá tra từ nay đến hết năm 2019 khó có thể tăng cao. Ảnh: PV
Dự báo giá cá tra từ nay đến hết năm 2019 khó có thể tăng cao. Ảnh: PV
Dự báo giá cá tra từ nay đến hết năm 2019 khó có thể tăng cao. Ảnh: PV
Lên top