Bán kết lượt về Việt Nam gặp Philipines: Rộ dịch vụ "ăn theo"