Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, phát biểu tại hội thảo - Ảnh: CIEM
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, phát biểu tại hội thảo - Ảnh: CIEM
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, phát biểu tại hội thảo - Ảnh: CIEM

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top