TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM:

Áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến vào khai thác lò

TKV áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến vào khai thác lò. Ảnh: MH
TKV áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến vào khai thác lò. Ảnh: MH
TKV áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến vào khai thác lò. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top