80.000 tấn gạo xuất sang EU trong năm 2020: Giá gạo cao nhất trong 9 năm

80.000 tấn gạo đầu tiên của Việt Nam được xuất sang EU trong năm 2020 sau hiệp định EVFTA. Ảnh: Hạ an
80.000 tấn gạo đầu tiên của Việt Nam được xuất sang EU trong năm 2020 sau hiệp định EVFTA. Ảnh: Hạ an
80.000 tấn gạo đầu tiên của Việt Nam được xuất sang EU trong năm 2020 sau hiệp định EVFTA. Ảnh: Hạ an
Lên top