Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

8 tháng, tổng doanh thu PVN đạt hơn 319 nghìn tỉ