Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

40.000 tấn thịt lợn nhập ngoại “làm khó” thịt nội