4.0 có đe dọa việc làm của người lao động ngành dệt - may?

Năng suất lao động ngành dệt may đã tăng lên đáng kể trong 10 năm qua. Ảnh: PV
Năng suất lao động ngành dệt may đã tăng lên đáng kể trong 10 năm qua. Ảnh: PV
Năng suất lao động ngành dệt may đã tăng lên đáng kể trong 10 năm qua. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top