19 tỉnh thực hiện Chỉ thị 16, TP.HCM tìm nguồn thực phẩm tới cả miền Bắc

Người dân xếp hàng để chờ mua hàng. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân xếp hàng để chờ mua hàng. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân xếp hàng để chờ mua hàng. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top