14.000 con bò sống nhập khẩu từ Brazil: Nguy cơ bệnh "bò điên" xâm nhập vào Việt Nam?

Bò của Brazil. Nguồn: Beef Central
Bò của Brazil. Nguồn: Beef Central
Bò của Brazil. Nguồn: Beef Central
Lên top