Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cam ruột đỏ gây 'sốt'

Cam ruột đỏ có màu khá lạ và bắt mắt. Ảnh: Phương Đông.
Cam ruột đỏ có màu khá lạ và bắt mắt. Ảnh: Phương Đông.