Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng về nước vì nhà tài trợ và để... bán vé?